שאלות נפוצות

אפרת אגמון שאלות ותשובות

מהו מבנה ומשך הייעוץ?

התהליך היעוצי מותאם אישית לצרכי הנועץ. הוא מבוסס בעיקר על שיחות אישיות, תוך התבוננות עצמית כנה ומעצימה במגוון דרכים וזוויות. במקרים בודדים עולה הצורך להפנות לאבחון מלא. התהליך מלווה את הנועץ בעיקר בשלבי ההתלבטות וקבלת ההחלטה ואורך בדרך כלל עד 10-12 פגישות. במקרים מסויימים מתקבלת החלטה משותפת על הליכה משותפת ארוכה יותר במסע החיפוש ויישום ההחלטות.

אפרת אגמון שאלות ותשובות

מיהו קהל היעד?

קהל היעד, בו אני מתמקדת בדרך כלל, הינו נועצים "באמצע החיים"- אשר צברו נסיון-עבר תעסוקתי, אקדמי, אישי וכעת חווים מצוקה עכשווית... קהל יעד נוסף הינו אנשי מקצוע בעברם (רו"ח, עו"ס, רופאים, מהנדסים, עו"ד וכו) והתקדמו לניהול. מעבר קריירה זה הינו מבורך אבל מלווה באתגרים מהותיים ולעיתים מצריך התארגנות מחודשת , גיבוש תפיסת תפקיד וטיוב מיומנויות והתנהלות.

אפרת אגמון שאלות ותשובות

חייבים אבחון?

לא, לא חייבים אבחון, אלא במקרים בודדים. במרבית התהליכים נעשה שימוש בהתבוננות העצמית, בשיקופים ובתובנות משותפות העולות מתוך השיחות כדי למקד את אפיוני, צרכי, שאיפות ונטיות הנועץ ולהשתמש בהן לתהליך היעוצי. במידת הצורך, יוצא הנועץ לבדיקות ולאיתור מידע נדרש לתהליך (אודות עצמו, אודות הסביבה, אודות השוק...).

אפרת אגמון שאלות ותשובות

אהיה מאושר יותר אחרי התהליך?

אחד המאפיינים המרכזיים במסע ההתפתחות האישי הינו היותו מתמשך ומעלה ספיקות מגוונים בפאזות שונות במהלך החיים. לפיכך, שאלות הקריירה עולות שוב ושוב בתקופות שונות ומתוך תשומת לב מירבית נעשה מאמץ לתת להן מענה אדפטיבי ומצמיח.

אפרת אגמון שאלות ותשובות

מהו מבנה ומשך הייעוץ?

התהליך היעוצי מותאם אישית לצרכי הנועץ. הוא מבוסס בעיקר על שיחות אישיות, תוך התבוננות עצמית כנה ומעצימה במגוון דרכים וזוויות. במקרים בודדים עולה הצורך להפנות לאבחון מלא. התהליך מלווה את הנועץ בעיקר בשלבי ההתלבטות וקבלת ההחלטה ואורך בדרך כלל עד 10-12 פגישות. במקרים מסויימים מתקבלת החלטה משותפת על הליכה משותפת ארוכה יותר במסע החיפוש ויישום ההחלטות.
אפרת אגמון שאלות ותשובות

מיהו קהל היעד?

קהל היעד, בו אני מתמקדת בדרך כלל, הינו נועצים "באמצע החיים"- אשר צברו נסיון-עבר תעסוקתי, אקדמי, אישי וכעת חווים מצוקה עכשווית… קהל יעד נוסף הינו אנשי מקצוע בעברם (רו"ח, עו"ס, רופאים, מהנדסים, עו"ד וכו) והתקדמו לניהול. מעבר קריירה זה הינו מבורך אבל מלווה באתגרים מהותיים ולעיתים מצריך התארגנות מחודשת , גיבוש תפיסת תפקיד וטיוב מיומנויות והתנהלות.
אפרת אגמון שאלות ותשובות

חייבים אבחון?

לא, לא חייבים אבחון, אלא במקרים בודדים. במרבית התהליכים נעשה שימוש בהתבוננות העצמית, בשיקופים ובתובנות משותפות העולות מתוך השיחות כדי למקד את אפיוני, צרכי, שאיפות ונטיות הנועץ ולהשתמש בהן לתהליך היעוצי. במידת הצורך, יוצא הנועץ לבדיקות ולאיתור מידע נדרש לתהליך (אודות עצמו, אודות הסביבה, אודות השוק…).
אפרת אגמון שאלות ותשובות

אהיה מאושר יותר אחרי התהליך?

אחד המאפיינים המרכזיים במסע ההתפתחות האישי הינו היותו מתמשך ומעלה ספיקות מגוונים בפאזות שונות במהלך החיים. לפיכך, שאלות הקריירה עולות שוב ושוב בתקופות שונות ומתוך תשומת לב מירבית נעשה מאמץ לתת להן מענה אדפטיבי ומצמיח.