”Meaning is the new money“

D. Pink

אפרת אגמון - פסיכולוגית תעסוקתית מומחית

כמה מילים ראשונות עלי: אני פסיכולוגית תעסוקתית מומחית, המתמחה בליווי אנשים וארגונים בתהליכי הגשמה ומיצוי פוטנציאל בקריירה. עבודתי המקצועית מתמקדת בשלושה ערוצי עשייה:
  1. ייעוץ וטיפול בקריירה.
  2. ליווי מנהלים בארגונים עסקיים (פרטני וקבוצתי).
  3. הוראה אקדמית.
בבסיס עבודתי המקצועית ניצבת האמונה, כי האדם הוא הגורם המרכזי לגורלו וכי בניהול עצמי מודע, גמיש ונחוש גם יחד, ניתן לממש תשוקותינו ולבטא עצמנו באופן מיטבי כדי לשפר איכות חיינו.

אפרת אגמון

פסיכולוגית תעסוקתית מומחית

כמה מילים ראשונות עלי: אני פסיכולוגית תעסוקתית מומחית, המתמחה בליווי אנשים וארגונים בתהליכי הגשמה ומיצוי פוטנציאל בקריירה.

כמה מילים ראשונות עלי: אני פסיכולוגית תעסוקתית מומחית, המתמחה בליווי אנשים וארגונים בתהליכי הגשמה ומיצוי פוטנציאל בקריירה.

עבודתי המקצועית מתמקדת בשלושה ערוצי עשייה:
  1. ייעוץ וטיפול בקריירה.
  2. ליווי מנהלים בארגונים עסקיים (פרטני וקבוצתי).
  3. הוראה אקדמית.
בבסיס עבודתי המקצועית ניצבת האמונה, כי האדם הוא הגורם המרכזי לגורלו וכי בניהול עצמי מודע, גמיש ונחוש גם יחד, ניתן לממש תשוקותינו ולבטא עצמנו באופן מיטבי כדי לשפר איכות חיינו.

אני בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה ובסטטיסטיקה ותואר שני בפסיכולוגיה יעוצית- תעסוקתית, שניהם מאוניברסיטת תל- אביב. במהלך התפתחותי המקצועית העשרתי ידיעותי וניסיוני במגוון דיסציפלינות- הנני בוגרת התכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת ת"א, טיפול משפחתי/זוגי במכון ברקאי, גישור במכון גבים, הנחיית קבוצות בתל"ם לימודי סכמה-תרפיה ועוד.

לחצו על התמונות להגדלה
בתפקידי המערכתי האחרון ניהלתי את אגף האבחון התעסוקתי במכון אדם ובמסגרת תהליכי התפתחות הקריירה האישית שלי אני מתמחה היום בתהליכי יעוץ וטיפול בקריירה ובתהליכי הנחייה מקצועיים, מגוונים ומספקים.

סוגי תהליכים אופייניים

הקורס המקוון נועד למנהלי אגפי חינוך ברשויות מוניציפליות, הקורס יפגיש אתכם עם תפקידכם בפיתוח התפקיד והקריירה של עובדים שלכם, ויקנה לכם כלים לבחינה ועיצוב מסלול הקריירה של העובדים וגם הקריירה האישית שלכם המנהלים.

הקורס ממוקד כך שבמס' שעות בודדות תוכלו לצפות בסרטונים, ללמוד מהמצגות ולהוריד כלים רלוונטיים לניהול קריירה.
עולם העבודה המשתנה מזמן לנו אתגרים והזדמנויות חדשות בניהול עובדים וקריירות, אל תישארו מאחור בואו ללמוד לנהל קריירות.
הקורס פתוח ללמידה ללא צורך ברישום!

אני מאחלת לכם למידה ויישום מוצלחים!

פעילות קהילתית

חברת ועד מנהל בעמותת אח בוגר אחות בוגרת – עמותה הפועלת לרווחת ילדים ממשפחות בהן חסרה דמות אב או אם והינה חלק מהארגון הבינ"ל Big brother big sister international.

תמיכה בעמותת "מחוברים לחיים" – עמותה הפועלת למען שילוב וקידום ילדי החינוך המיוחד .

השתייכות לצוות לשעת חרום בקו הסיוע של נט"ל – מרכז סיוע לאנשים אשר עברו טראומה על רקע לאומי ולמעגלים המקיפים אותם. בעבר העברתי קורסי הכשרה למתנדבים ומתנדבות בקו הפתוח.

פעילות קהילתית

  • חברת ועד מנהל בעמותת אח בוגר אחות בוגרת – עמותה הפועלת לרווחת ילדים ממשפחות בהן חסרה דמות אב או אם והינה חלק מהארגון הבינ"ל Big brother big sister international.
  • תמיכה בעמותת "מחוברים לחיים" – עמותה הפועלת למען שילוב וקידום ילדי החינוך המיוחד.
  • השתייכות לצוות לשעת חרום בקו הסיוע של נט"ל – מרכז סיוע לאנשים אשר עברו טראומה על רקע לאומי ולמעגלים המקיפים אותם. בעבר העברתי קורסי הכשרה למתנדבים ומתנדבות בקו הפתוח.