הרצאות

גיבוש זהות תעסוקתית כאתגר מרכזי בתהליכי יעוץ קריירה
מתוך יום עיון איל"ת, 2018 – האיגוד הישראלי ליעוץ תעסוקתי.

גיבוש זהות תעסוקתית כאתגר מרכזי בתהליכי יעוץ קריירה. מתוך יום עיון איל"ת, 2018 – האיגוד הישראלי ליעוץ תעסוקתי.

חלק א'

חלק ב'

הסבת קריירה באמצע החיים:
הרצאה בלשכת עורכי הדין בפני ועדה מקצועית של אנשים שבחרו במשפטים כקריירה שניה.
אוקטובר, 2018

הסבת קריירה באמצע החיים הרצאה בלשכת עורכי הדין בפני ועדה מקצועית של אנשים שבחרו במשפטים כקריירה שניה. אוקטובר, 2018.

מאמרים

תהליכי ייעוץ באמצע החיים - אתגרים והרהורים

מתוך אדם ועבודה כתב עת לנושאי תעסוקה וקריירה, מיסודה של האגודה הישראלית ליעוץ תעסוקתי ולפיתוח קריירה.

הדיון מתמקד בייחודיות תהליכי הקריירה באמצע החיים ומיועד לקהל היועצים בתחום. המאמר משלב סקירה ספרותית רלוונטית ונסיון בשדה ומפורטים בו היבטים ספציפיים המאפיינים שלב חיים משמעותי ומאתגר זה והשלכות יעוציות הנגזרות מהם.

להיות גם וגם וגם - מולטי פוטנציאל

מתוך הבלוג קפה ויפה – בלוג לייף סטייל. של העיתונאית חגית ששר.

במאמר, חגית בוחנת ברגישות ובהעמקה את סוגיית האנשים , המוגדרים כ: "מולטי-טאלנט".
מובאות דוגמאות, מרואיינים בעלי מקצוע ואנשי קריירה המגדירים עצמם כ"גם וגם". העמוד האחרון מוקדש לראיון עימי באשר לזהות המקצועית של אנשים "ברוכי- כשרונות" והדרכים לאתגר ולמנף מולטי- טאלנט כזו.

להיות גם וגם וגם - מולטי פוטנציאל

מתוך הבלוג קפה ויפה – בלוג לייף סטייל. של העיתונאית חגית ששר.

במאמר, חגית בוחנת ברגישות ובהעמקה את סוגיית האנשים , המוגדרים כ: "מולטי-טאלנט".
מובאות דוגמאות, מרואיינים בעלי מקצוע ואנשי קריירה המגדירים עצמם כ"גם וגם". העמוד האחרון מוקדש לראיון עימי באשר לזהות המקצועית של אנשים "ברוכי- כשרונות" והדרכים לאתגר ולמנף מולטי- טאלנט כזו.

תוכניות טלויזיה

גיא לוועאל – מתוך בר דעת – תוכנית לעניני אקדמיה, ערוץ 10

מרחבי הרשת

סגירת תפריט